02693.866.473, 02696.288.688
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-  
Giá KL
(Bấm vào bảng để xem chi tiết)
QUẢNG CÁO
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tưc năm 2017
(18/04/2018 10:15)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tưc năm 2017
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
(18/04/2018 09:39)
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
(11/04/2018 14:27)
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
(05/04/2018 14:44)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng
(26/02/2018 19:11)
Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán
(22/02/2018 08:55)
Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau kiểm toán
(10/08/2017 10:45)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau kiểm toán
Ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017
(26/06/2017 14:57)
Ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017
Biên bản và Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa
(09/05/2017 14:35)
Biên bản và Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP thuỷ điện Đăk Đoa
Trang   Đầu [1 2 3 4 5 ..] Cuối
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
Mực nước dâng bình thường MNDBT 614,0m
Mực nước chết MNC 609,0m
Dung tích toàn bộ (Vtb) 29,13 x 106m3
Dung tích hữu ích (Vhi) 12,57 x 106m3
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy 41,32m3/s
Cột nước lớn nhất: Hmax 46,43m
Cột nước nhỏ nhất: Hmin 37,18m
Cột nước tính toán: Htt 40,10m
Công suất lắp máy (Nlm) 14,0MW
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo) 56,638 Triệu kWh
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP

2

210848