02693.866.473, 02696.288.688
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-  
Giá KL
(Bấm vào bảng để xem chi tiết)
QUẢNG CÁO
Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024
(10/04/2024 15:25)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024
Kính gửi quý cổ đông: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027)
(02/04/2024 08:57)
Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2022-2027)
Kính gửi quý cổ đông: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(29/03/2024 16:53)
Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHCĐ 2024 và tài liệu bầu BKS bổ sung lần 1
(12/03/2024 14:05)
Trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHCĐ 2024 và tài liệu bầu BKS bổ sung lần 1
Trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHCĐ 2024 và tài liệu bầu BKS
(08/03/2024 13:54)
Trân trọng thông báo: Tài liệu ĐHCĐ 2024 và tài liệu bầu BKS
Công bố: Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội
(01/03/2024 17:08)
Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội
Công bố: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
(23/02/2024 10:05)
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng
(06/02/2024 11:41)
Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng
Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa năm 2023
(30/01/2024 14:45)
Kính gửi quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa năm 2023
Trang  [1 2 3 4 5 ..] Cuối
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
Mực nước dâng bình thường MNDBT 614,0m
Mực nước chết MNC 609,0m
Dung tích toàn bộ (Vtb) 29,13 x 106m3
Dung tích hữu ích (Vhi) 12,57 x 106m3
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy 41,32m3/s
Cột nước lớn nhất: Hmax 46,43m
Cột nước nhỏ nhất: Hmin 37,18m
Cột nước tính toán: Htt 40,10m
Công suất lắp máy (Nlm) 14,0MW
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo) 56,638 Triệu kWh
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP

2

470070