02693.866.473, 02696.288.688
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-  
Giá KL
(Bấm vào bảng để xem chi tiết)
QUẢNG CÁO
Trân trọng thông báo đề cử ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
(09/03/2023 15:01)
Thông báo và tài liệu đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023-2027)
Công ty trân trọng thông báo đến các cổ đông tai liệu họp ĐHCĐ 2023
(09/03/2023 14:59)
Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa năm 2022
(12/01/2023 14:29)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa năm 2022
CBTT báo cáo tài chính quý 3.2022
(14/10/2022 09:37)
CBTT báo cáo tài chính quý 3.2022
CBTT QĐ ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022
(20/09/2022 14:05)
CBTT QĐ ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022
báo cáo tài chính 6T 2022 sau kiem toan
(15/08/2022 14:44)
báo cáo tài chính 6T 2022 sau kiem toan
Báo cáo tài chính quý II.2022
(29/07/2022 10:53)
Báo cáo tài chính quý II.2022
TB, giới thiệu chức danh và chữ ký TGĐ mới
(12/05/2022 15:45)
TB, giới thiệu chức danh và chữ ký TGĐ mới
Trang  [1 2 3 4 5 ..] Cuối
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
Mực nước dâng bình thường MNDBT 614,0m
Mực nước chết MNC 609,0m
Dung tích toàn bộ (Vtb) 29,13 x 106m3
Dung tích hữu ích (Vhi) 12,57 x 106m3
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy 41,32m3/s
Cột nước lớn nhất: Hmax 46,43m
Cột nước nhỏ nhất: Hmin 37,18m
Cột nước tính toán: Htt 40,10m
Công suất lắp máy (Nlm) 14,0MW
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo) 56,638 Triệu kWh
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP

3

395275