02693.866.473, 02696.288.688
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-  
Giá KL
(Bấm vào bảng để xem chi tiết)
QUẢNG CÁO
QĐ, phê duyệt ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 2. 2022
(10/05/2022 14:21)
QĐ, phê duyệt ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 2. 2022
CBTT Biên bản và Nghịquyết ĐHĐCĐTN2022
(05/05/2022 15:04)
CBTT Biên bản và Nghịquyết ĐHĐCĐTN2022
Báo cáo tài chính quý I năm 2022
(16/04/2022 09:14)
Báo cáo tài chính quý I năm 2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2022
(08/04/2022 15:30)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2022
công bố Nghị quyêt HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2022
(14/01/2022 15:40)
công bố Nghị quyêt HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2022
Trang   Đầu [1 2 3 4 5 ..] Cuối
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
Mực nước dâng bình thường MNDBT 614,0m
Mực nước chết MNC 609,0m
Dung tích toàn bộ (Vtb) 29,13 x 106m3
Dung tích hữu ích (Vhi) 12,57 x 106m3
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy 41,32m3/s
Cột nước lớn nhất: Hmax 46,43m
Cột nước nhỏ nhất: Hmin 37,18m
Cột nước tính toán: Htt 40,10m
Công suất lắp máy (Nlm) 14,0MW
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo) 56,638 Triệu kWh
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP

2

395268