02693.866.473, 02696.288.688
Thông tin chứng khoán
HOSE HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-  
Giá KL
(Bấm vào bảng để xem chi tiết)
QUẢNG CÁO

Thủy điện Đăk Đoa đã được Liên Hiệp Quốc ban hành lượng giảm phát thải cho giai đoạn 11/04/2011 – 31/12/2011

(03/12/2012 08:59)
Thủy điện Đăk Đoa đã được Liên Hiệp Quốc ban hành lượng giảm phát thải cho giai đoạn 11/04/2011 – 31/12/2011.
Lượng CERs được ban hành là 23,440 CERs.
Chi tiết xem tại:
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KEMCO1295586090.09/view
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
Mực nước dâng bình thường MNDBT 614,0m
Mực nước chết MNC 609,0m
Dung tích toàn bộ (Vtb) 29,13 x 106m3
Dung tích hữu ích (Vhi) 12,57 x 106m3
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy 41,32m3/s
Cột nước lớn nhất: Hmax 46,43m
Cột nước nhỏ nhất: Hmin 37,18m
Cột nước tính toán: Htt 40,10m
Công suất lắp máy (Nlm) 14,0MW
Điện lượng bình quân nhiều năm (Eo) 56,638 Triệu kWh
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT NHANH
THỐNG KÊ TRUY CẬP

4

502840